Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Mobilné čísla na vedúcich pracovníkov regionálnych veterinárnych a potravinových správ

13-02-2017

Pre urýchlenie procesu nahlasovania prípadov uhynutých vtákov pri podozrení z nakazenia vtáčou chrípkou, zverejňujeme mobilné čísla vedúcich pracovníkov regionálnych veterinárnych a potravinových správ. V snahe o zachovanie plynulého chodu organizácie vás prosíme, aby ste sa na nich obracali v naozaj odôvodnených prípadoch.

http://www.svssr.sk/dokumenty/zakladne_info/chripka.pdf