Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

27-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)