Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Oddelenie prevádzky a registratúry

20-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)