Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor pôdohospodárskej politiky (Výber č. 2017-6)

18-01-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)