Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor komunikácie a marketingu

16-01-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)