Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor bezpečnosti potravín a výživy

04-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)