Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca - manažér programovania a metodiky, Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

16-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)