Tlačové správy

Minister Jureňa mal na veľtrhu Grüne Woche rokovania s rezortnými kolegami

22-01-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastnil na najväčšom nemeckom veľtrhu poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Počas veľtrhu absolvoval dvojstranné neformálne pracovné stretnutia so svojimi kolegami zo zahraničia. Na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pozval nórskeho a rakúskeho kolegu. So svojim ruským rezortným partnerom Alexandrom Gordejevom prerokovali konkrétne možnosti zintenzívnenia spolupráce. Dohodli sa na organizovaní spoločného seminára na Slovensku, v ktorom zástupcovia Ruskej federácie predstavia slovenskej poľnohospodárskej verejnosti možnosti podnikania v oblasti poľnohos-podárstva a potravinárstva v Ruskej federácii. Minister Jureňa sa stretol aj s komi-sárkou EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka p. Mariann Fischer Boelovou, ktorá je každoročnou návštevníčkou veľtrhu.

Slovenský stánok navštívil aj minister poľnohospodárstva, výživy a ochrany spotrebiteľa NSR Horst Seehofer, ktorý mal možnosť oceniť kvalitu slovenských vín.

Minister Jureňa prijal v slovenskom stánku aj vedúcich predstaviteľov agrárnych rezortov z Maďarska, Bulharska, Rumunska, Českej republiky, Macedónska, Lotyšska a Estónska. Hostia mali možnosť prezrieť si slovenskú expozíciu, degustovať slovenské potraviny a nápoje. Zároveň sa uskutočnili neformálne rokovania s predstaviteľmi vlád jednotlivých krajín. Hlavnými témami rozhovorov bolo upevnenie vzájomnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Predstavitelia pobaltských krajín vyjadrili v diskusii potrebu užšej spolupráce malých krajín v rámci EÚ. So zástupcami Bulharska, Rumunska a Macedónska minister rokoval predovšetkým o možnostiach technickej pomoci Slovenskej republiky pri budovaní inštitúcií a harmonizácii legislatívy v súlade s požiadavkami EÚ. V rozhovore s maďarským ministrom a českým námestníkom ministra partneri zdôraznili potrebu spoločného postupu a vzájomnej podpory pri riešení aktuálnych problémov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (situácia v cukrovarníckom priemysle, intervenčné nákupy kukurice, pripravovaná “zdravotná prehliadka” Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ).

Ďalšie dvojstranné stretnutie na slovenskom stánku absolvoval minister s predsedom Českej poľnohospodárskej komory Jánom Velebom. Diskusia sa orientovala na aktuálnu politickú situáciu v ČR a názory českých poľnohospodárov na priority novej českej vlády v oblasti poľnohospodárstva.

Slovenskú expozíciu si mali možnosť prezrieť aj zahraniční novinári združení v Medzinárodnej federácii poľnohospodárskych novinárov (IFAJ) pod vedením jej prezidenta Davida Markleya z Írska. Novinári diskutovali s ministrom o súčasnej situácii a o aktuálnych problémoch v oblasti svetovej poľnohospodárskej žurnalistiky, a tiež mali možnosť ochutnať a oceniť skvelé slovenské vína.

Účasť Slovenska na Grüne Woche považuje minister pôdohospodárstva SR za veľmi významnú a hodnotí ju pozitívne.

Jana Kaplanová
riaditeľka

22. 1. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk