Metodický postup na ohodnotenie trvalých porastov, kultúry viniča podľa spôsobu vedenia v zmysle zákona č. 229/1991 Zb.

24-06-2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)