Metodický návod, všeobecná časť, konanie o začatí pozemkových úprav a príprava realizácie spoločných zariadební a opatrení

12-06-2008

MN č.5203/2004-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)