Metodické usmernenie na poskytovanie finančných prostriedkov za znalecké posudky, geometrické plány, zjednodušené rozdeľovacie plány, registre a projekty pozemkových úprav

08-09-2008

Metodické usmernenie MP SR 4902/2004-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)