Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka

10-07-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu k princípu LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka. Aktivita sa uskutoční dňa 25. 07. 2019 so začiatkom o 11:30 hod. v spoločenskej miestnosti Rybárskej bašty DOBYS, Solčany.

Účasť na medzinárodnom stretnutí je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný, preto je potrebné sa na stretnutie prihlásiť.

Bližšie informácie o programe nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood