Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia potravinárstva

Medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“

05-12-2012

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Medzinárodnú konferenciu s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 14. decembra 2012 v Kaštieli Mojmírovce.
Hlavnými témami konferencie s workshopom bude Program rozvoja vidieka v novom programovom období 2014–2020, budovanie nadnárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, iniciatíva Leader a jej budúcnosť na Slovensku.

Pozvánku, prihlášku a program pripravovanej konferencie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Pozvánku s programom a prihláškou nájdete na webovej stránke NSRV SR: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=506


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood