Ochrana osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

23-05-2018

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: gdpr@land.gov.sk

telefonický kontakt: +421 2 59266 124