Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Kompenzáciou sucha sme podporili chov tisícok zvierat

23-01-2023

Finančná podpora pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorú cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) vyplatil agrorezort ako kompenzáciu minuloročného letného sucha, prispeje k udržaniu chovov. Agrorezort pripravil a vyplatil pomoc v celkovom objeme viac ako 41,5 milióna EUR v rekordnom čase, peniaze sa ku chovateľom dostali do konca decembra 2022.

Historické sucho v lete 2022 spôsobilo existenčné problémy predovšetkým chovateľom hospodárskych zvierat, keďže zapríčinilo výpadky objemových krmív na úrovni od 30 % do 50 %. Vďaka mechanizmu jednorazovej finančnej podpory však boli nepriamo podporení aj pestovatelia, či koneční spotrebitelia. Agrorezort si od rýchlo vyplatenej pomoci sľubuje zabránenie likvidácii chovov. Podmienkou získania kompenzácie totiž bolo, že k 31. 8. 2023 chovateľ udrží minimálne 70 % počtu zvierat, ktoré deklaroval k 31. 8. 2022 v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ). Povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) očakáva, že sa chovatelia budú snažiť deklarované počty zvierat, na ktoré im rezort poslal kompenzáciu, zachovať.

SUCHO 2022 – podporené počty zvierat

 

Kategória počet ,,vyplatených" žiadateľov počet ,,uhradených" zvierat (ks) počet ,,uhradených" zvierat (DJ)
Dojčiace kravy 1188 61 512 61 512
Dojnice 894 106 262 106 262
Husi vrátane rodičovských párov a odchovu 3 1 884 56
Kačice vrátane rodičovských párov a odchovu 5 31 026 931
Koňovité zvieratá 407 3 727 3 727
Kozy 246 6 937 1 040,55
Morky vrátane rodičovských párov a odchovu 12 199 708 5 991,24995
Nosnice 38 1 773 822,33333 24 833,51259
Ostatné kury 20 2 017 506,66665 60 525,19988
Ostatný hovädzí dobytok 1930 213 339 127 825,4
Ošípané 297 355 275,83332 111 091,74948
Ovce 758 249 487 37 423,05
Výkrmové kurčatá chované na mäso 59 6 129 352,83334 28 195,02296

 

To, či chovatelia udržiavajú stavy zvierat bude PPA kontrolovať dvakrát. Pri prvej kontrole porovná stav hospodárskych zvierat v CEHZ k 31. 3. 2023 so stavom, ku ktorému sa žiadateľ zaviazal v žiadosti. V prípade, ak odchýlka bude vyššia ako 5 %, PPA na to žiadateľa upozorní. Počas druhej kontroly sa bude porovnávať stav hospodárskych zvierat z CEHZ k 31. 8. 2023 so stavom, ku ktorému sa žiadateľ zaviazal v žiadosti. PPA bude pri jednotlivých žiadostiach zohľadňovať presuny zvierat v rámci kategórií zvierat a aj fariem.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood