Pripomienkové konania

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR

Podrobné informácie

Správa o zdravotnom stave lesov

Číslo materiálu: 2149/2007-100
Rezort: MP SR
Predkladateľ: Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Vystavené: 15.10.2007
Termín: 29.10.2007
Adresa: email


Obsah

Dokumenty si môžete prezerať vo formáte RTF (MS Word), alebo vo formáte HTML. Ak je verzia HTML ešte nefunkčná, požívajte iba verziu RTF...

Formát .RTF

Formát .HTML (PDF)