Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aj druhá fáza porovnávania potvrdila dvojakú kvalitu potravín

02-10-2017

Aj druhá fáza porovnávacích testov potravín na Slovensku a v Rakúsku potvrdila rozdielnu kvalitu produktov predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou. Približne u polovice testovaných potravín boli zistené väčšie rozdiely značne ovplyvňujúce kvalitu.

  • Agrorezort vykonal druhú fázu porovnania kvality potravinárskych výrobkov predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou v Rakúsku a na Slovensku
  • Z 33 potravinárskych výrobkov boli takmer u polovice zistené väčšie rozdiely značne ovplyvňujúce kvalitu
  • Vďaka slovenského agrorezortu sa téma dvojakej kvality potravín stala celoeurópskou

„Koncom minulého roku sme historicky po prvýkrát vykonali oficiálne porovnanie potravín predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou doma a v zahraničí. Vďaka našej iniciatíve sa táto téma stala celoeurópskou a veľmi vážne sa ňou už zaoberá aj Európska komisia. Začiatkom tohto roku som sľúbila, že v testoch budeme pokračovať. V letných mesiacoch sme preto vykonali druhú fázu testovania na 33 výrobkoch. A musím skonštatovať, že aj tieto výsledky testov potvrdili dvojakú kvalitu potravín a to až u polovice testovaných produktov,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Agrorezort vykonával senzorické a analytické posudzovanie výrobkov prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS). Odber vzoriek prebehol v maloobchodných prevádzkach a skladoch v Bratislave a v Senci. ŠVPS vykonala nákup rovnakých výrobkov v Rakúsku vo Viedni. „Výber potravinárskych výrobkov bol zameraný na pokrytie rôznych druhov potravín v čo najširšom sortimente. Komodity sme vyberali s ohľadom na výsledky predchádzajúcich kontrol.  Niektoré druhy potravín boli analyzované opakovane, ďalším výberom sme pokryli aj iný sortiment ako v predchádzajúcom teste,“ vysvetlil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS.

Z porovnávaných potravinárskych výrobkov bolo 7 mliečnych produktov, 3 mäsové výrobky, 3 rybacie výrobky, 1 výrobok zo skupiny pekárenských výrobkov, 3 nápoje, 2 koreniny, 1 snack, 1 zmrzlina, 1 škrobový výrobok, 1 mrazený polotovar, 2 cukrovinky, 1 cereálny výrobok, 2 druhy orechov, 1 sušené ovocie, 4 zeleninové výrobky.

U všetkých hodnotených výrobkov boli vykonané senzorické skúšky, pri ktorých bola hodnotená farba, konzistencia, vôňa, chuť a celkový vzhľad. V rámci tohto boli posudzované aj etikety výrobkov,  - uvedenie zložiek, výživových ukazovateľov, alergénov apod. U jednotlivých skupín boli vykonané laboratórne analýzy niektorých kvalitatívnych ukazovateľov, charakteristických pre konkrétne skupiny výrobkov ako napr. obsah mäsa u mäsových výrobkov, obsah tuku a bielkovín u mliečnych výrobkov,  pevný podiel – hmotnosť konkrétneho výrobku z celkovej hmotnosti (napr. syry v náleve), prítomnosť aditívnych látok – konzervačných, sladidiel a farbív. Všetky skúšky boli vykonané v certifikovaných laboratóriách ŠVPS.

Skúšky pozostávali zo štyroch častí: porovnávanie označenia, senzorické analýzy, hodnotenie zloženia výrobkov a fyzikálnochemické ukazovatele. U hodnotených výrobkov boli zistené rozdiely v označení 18-krát, v senzorických vlastnostiach 22-krát, v porovnaní zloženia výrobkov 5-krát a vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch 17-krát. Aké sú výsledky? „U  šunky je to napríklad nižší podiel mäsa a naopak vyšší obsah soli, viac dusitanov a menej bielkovín. U pizze dostanú spotrebitelia chudobnejšiu oblohu, v sladených nápojoch sa zase používa glukózo-fruktózový sirup namiesto cukru. V rybích prstoch sme zistili menší podiel rybieho mäsa, v kakaovom prášku menej kakaa. V sušených paradajkách bolo zase viac soli. V syre ementál bol na Slovensku pridaný zemiakový škrob, kým v Rakúsku sa vôbec zemiakový škrob nenachádza. Znova sa tak potvrdilo, že nadnárodní výrobcovia delia zákazníkov v EÚ na dve triedy,“ ozrejmila výsledky testov ministerka Gabriela Matečná.

Súhrnné výsledky testov:

Výrobky, u ktorých nebol zistený žiadny významný
rozdiel
v sledovaných ukazovateľoch.
6 výrobkov (18,2 %)
Výrobky, u ktorých boli zistené malé rozdiely, ktoré
ovplyvňujú kvalitu v menšom rozsahu.
11 výrobkov (33,3 %)
Výrobky, u ktorých boli zistené väčšie rozdiely, ktoré
značne ovplyvňujú kvalitu
.
16 výrobkov (48,5 %)

Aj o výsledkoch najnovších testov a ďalšom postupe v boji proti Dvojakej kvalite potravín budú už zajtra na Stretnutí k duálnej kvality potravín v Bratislave diskutovať zástupcovia ministerstiev V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska, Rumunska a Litvy. Rokovať budú aj o ďalšom spoločnom postupe na úrovni Európskej únie. Ide o členské krajiny, ktoré sa zavádzanie spotrebiteľov v tejto oblasti vážne dotýka. Témou dvojakej kvality sa bude následne zaoberať aj európsky spotrebiteľský samit, ktorý organizuje Slovenská republika a uskutoční sa 13. októbra v Bratislave.

„Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Je nevyhnutné, aby v rámci jednotného trhu Európskej únie nadnárodné firmy dodržiavali deklarovanú kvalitu a nedodávali na trhy niektorých členských výrobky nižšej kvality,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood