Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV: „Protimnožiteľský zákon“ bude mať vážne negatívne dopady na poctivých chovateľov aj štátnych zamestnancov a množiteľov nevyrieši

17-02-2017
  • Vážne finančné a administratívne zaťaženie poctivých chovateľov a úplne znemožnenie chovu pre štátnych zamestnancov vrátane záchranárov, hasičov, či policajtov
  • Množstvo medzier v novele, ktoré znemožňujú prísnejšie postihovanie množiteľov
  • MPRV už na tento rok pripravuje komplexné opatrenia proti množiteľom a rozšírenie kontrolných právomocí veterinárnych inšpektorov

Bratislava, 17. február 2017 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozorňuje, že schválená poslanecká novela zákona o psoch, tzv. protimnožiteľský zákon, vážne negatívne ovplyvní poctivých chovateľov i štátnych zamestnancov a takzvaných množiteľov nevyrieši. Zákon v praxi totiž vytvára predovšetkým živnostenskú povinnosť spojenú s chovom psov bez ohľadu na ochranu samotných zvierat. MPRV SR pripravuje systémové opatrenia, ktoré neuškodia poctivým chovateľom a postihnú množiteľov i nezodpovedných majiteľov psov.

„Úmysel poslancov, ktorí tento zákon predkladali bol určite dobrý, jeho znenie však míňa účinok. Naopak nielenže finančne zaťaží zodpovedných chovateľov, ale zamestnancom štátnej správy, či už záchranárom, hasičom alebo policajtom chov úplne znemožní,“ upozornila Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pritom poslancov na negatíva novely upozorňovalo, avšak pripomienky legislatívnej rady vlády sa do návrhu nepremietli. Rezort okrem toho už v legislatívnom pláne na rok 2017 informoval, že na september pripravuje veľkú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Tá sa bude komplexne zaoberať aj bojom proti tzv. množiteľom psov.

MPRV SR upozorňuje, že poslanecká novela povinnosťou zriadenia živnosti neprimerane zaťažuje chovateľov byrokratickými požiadavkami, daňovými, odvodovými a ďalšími povinnosťami, ktoré vyplývajú z platných zákonov pre živnostníkov. Už dnes bez založenia živnosti pritom musia chovatelia povinne odvádzať daň z bočného príjmu. Štátni zamestnanci pritom zo zákona nemôžu podnikať a teda mať živnosť a novela tak zamedzí chov dôležitých psov pre záchranárov, hasičov, či policajtov. Takto postavený zákon bude mať tiež výrazný dopad na chovateľov piatich slovenských národných plemien.

V novele je aj povinnosť zriadiť živnosť, ktorú majú chovatelia splniť do 31. júla 2017 avšak v novelizovanom zákone chýba novela živnostenského zákona, ktorá by prísnejšie postihovala nesplnenie daných povinností. Ďalšou z vážnych medzier je definícia, že regulovaný chov psov je chov, pri ktorom sa potomstvo prevádza do vlastníctva iných osôb odplatne. Ak množiteľ prehlási, že on šteňatá neprevádza „odplatne“, ale len „bezodplatne“ (teda že ich nepredáva, ale daruje), nebude sa na neho vôbec vzťahovať právna úprava tzv. regulovaného chovu psov. Zákon by mal vstúpiť do platnosti už 1. mája 2017, aktuálne je na posudzovaní u prezidenta SR. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude z týchto dôvodov iniciovať stretnutie so zástupcami Slovenskej kynologickej jednoty, ktorú poslanci navrhujúci novelu zákona úplne obišli.

MPRV SR zdôrazňuje potrebu efektívnejšej kontroly chovov. Nevyhnutnou je tiež potreba rozšírenia kontrolných právomoci veterinárnych inšpektorov aj o vstup na súkromný pozemok a do obydlia, ktorá aktuálne absentuje. Táto právomoc totiž výrazne zvýši vynútiteľnosť veterinárnych požiadaviek aj v súčasnom platnom znení veterinárnej legislatívy.

„Chov psov dnes nie je dostatočne kontrolovaný. V novele veterinárneho zákona, ktorý pripravujeme na september budeme nastavovať komplexný systém identifikácie psov a registrácie chovov pre všetkých jednotne. Tak, aby mohol efektívne fungovať mechanizmus dohľadu a kontroly. Len tak dokážeme ochrániť zvieratá a poctivých chovateľov. Množiteľov budeme tvrdo postihovať,“ dodala G. Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood