Odbor priamych platieb a akreditácie PPA

Červená nafta sa zrejme vráti, bude však "zelená"

16-08-2012

(15.08.2012; Roľnícke noviny; č. 33, s. 1, 2; LETTRICH Roman)

Zrušenie takzvanej červenej nafty, ku ktorému došlo od januára 2011, malo medzi poľnohospodármi negatívnu odozvu. A právom, veď to pomerne významným spôsobom zasiahlo do ich hospodárenia.

BRATISLAVA.

Ako sa uvádza v Zelenej správe za rok 2011, "dopad zo zrušenia zvýhodnenej nafty, a tým uplatňovania nižšej sadzby dane, sa premietol do zvýšených nákladov na pohonné látky pre poľnohospodárov, a to vo výške okolo 34 miliónov eur."

Ako nám povedal Ladislav Kazlov, predseda Poľnohospodárskeho družstva Jur nad Hronom (okres Levice), oni kvôli "zrušeniu" červenej nafty prichádzajú pri spotrebe okolo 250-tisíc litrov nafty ročne asi o 50-tisíc eur. "O to menej potom môžeme investovať do výroby, pretože inde sa už šetriť nedá, ani na vstupoch a ani na ľuďoch," hovorí Ladislav Kazlov.

"A najhoršie sú na tom tie podniky, ktoré - tak ako my - majú živočíšnu výrobu, pretože tam sú nízke ceny i podpory. Bolo by teda dobre, keby sa takzvaná červená nafta vzťahovala aspoň na živočíšnu výrobu, ako sa o tom v kuloároch hovorí," dodáva.

Za opätovné zavedenie červenej nafty sa prihovára aj Štefan Petrík, konateľ spoločnosti MVL Agro Malé Chlievany (okres Bánovce nad Bebravou). "My pri celkovej ročnej spotrebe nafty na úrovni 700-tisíc litrov prichádzame ročne zhruba o 215-tisíc eur. A to veru nie je zanedbateľná suma. V súčasnej ťažkej situácii, v akej sa naše agrárne odvetvie nachádza, sa s tým už dávno malo niečo robiť. Pre nás už nie je o päť minút dvanásť, ale päť minút po dvanástej," konštatuje Štefan Petrík.

Zároveň však dodáva, že predchádzajúci systém červenej nafty bol zložitý, administratívne náročný a dochádzalo aj k jeho zneužívaniu.

"Ak by sa mala takzvaná červená nafta opäť zaviesť, malo by to podľa mňa byť naviazané na nejakú veličinu, napríklad dobytčiu jednotku, liter mlieka či hektár pôdy. To by bolo jednoduchšie a nikto by na tom nemohol zarábať. Veď ak niekto vyprodukuje za rok 5 miliónov litrov mlieka, nemôže žiadať taký objem daňovo zvýhodnenej nafty, ako keby vyprodukoval 10 miliónov litrov," dodáva Štefan Petrík.

O tom, či poľnohospodári budú môcť na budúci rok počítať s daňovo zvýhodnenou naftou, sa bude hovoriť na mimoriadnom rokovaní vlády SR, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Nových Sadoch.

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek
nám však už krátko po svojom nástupe do funkcie povedal, že by bol rád, keby sa červená nafta "vrátila späť".

Podľa našich informácií sa na ministerstve pôdohospodárstva na riešení tohto problému intenzívne pracuje. "Absolvovali sme už niekoľko rokovaní so zástupcami rezortu financií, pričom po zohľadnení ich požiadaviek, ako aj legislatívy Európskej únie to momentálne vyzerá tak, že by sme sa v tomto prípade mohli inšpirovať Českou republikou, kde majú zavedenú takzvanú zelenú naftu," povedal Ján Vajs, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR, s tým, že o detailoch tohto systému je v tejto chvíli predčasné hovoriť.

Vyzerá to však tak, že inštitút tzv. zelenej nafty by bol časovo obmedzený, a to na jeden rok, a bol by postavený na určitom normatíve, napríklad dobytčích jednotkách a hektároch. Nafta by sa nefarbila a peniaze by sa k poľnohospodárom dostávali vo forme vratky z časti spotrebnej dane. Ministerstvo pritom predpokladá, že by mohlo ísť o sumu na úrovni 10 miliónov eur.

"Navrhované zmeny by sme pritom chceli zaviesť do praxe vo forme novely zákona č. 492/2010 o spotrebnej dani z minerálneho oleja, pričom novela by zrejme mohla nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2013," dodáva Ján Vajs.