Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

POZVÁNKA na vzdelávacie aktivity IVVL

30-04-2015

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie  „Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky, (č. akr. : 1570/2012/80/1) v zmysle Nariadenia vlády SR č.432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania, ktoré sa bude konať dňa 6. mája  2015, zasadačka RVPS SR, Jedľová  ul. 44, Žilina a dňa 4. júna  2015, aula ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava.

Bližšie informácie získate v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood