Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR

12-10-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a CVŽV Nitra si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár "OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR", ktorý sa uskutoční 25.10.2011 v priestoroch konferenčnej sály CVŽV Nitra

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood