Vzdelávacie aktivity

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD – Košický kraj

20-05-2019