Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k postupu odborov pozemkových, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva...

25-06-2008

pri zostavovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

usmernenie MP SR k zákonu č. 180/1995 Z. Z., číslo 37/97-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)