Facebook Statistics
Zelená správa 2003

10-09-2003
údaje za rok 2002

Zelená správa 2003

10-09-2003
údaje za rok 2002

Zelená správa 2002

15-09-2002
údaje za rok 2001

Zelená správa 2002

15-09-2002
údaje za rok 2001

Zelená správa 2001

29-09-2001
údaje za rok 2000

Zelená správa 2001

29-09-2001
údaje za rok 2000

Archív - Národné predpisy

Nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z.

01-07-2009
zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve s účinnosťou od 1. júla 2009

Nariadenie vlády SR č. 159/2008 Z. z. zo 16. apríla 2008

17-06-2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

10-06-2008
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood