Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Galková Daniela 0230.00 59266-505
Gašparovičová, Mgr. Lenka 0613.00 59266-510
Gergeľová, Ing. Zuzana 0620.00 59266-432
Gilanová, PhDr. Zuzana 0024.00 59266-333
Girethová, Ing. Renáta 0910.00 59266-442
Glváčová, Dr., Ing. Elena 0510.00 59266-369
Golianová, Ing. Milota 2002.00 59266-382
Gregorová, Ing. Emília 0260.00 59266-232
Greguška, Ing. PhD. Boris 0710.00 59266-536
Gulášová, Mgr. Margaréta 0400.00 59266-403

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood