Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Gaburová, Bc. Katarína 0030.00 59266-156
Gálisová, Ing. Janette 0024.00 59266-468
Gašparíková, Ing. PhD. Jana 6112.00 59266-576
Gergeľová, Ing. Zuzana 0620.00 59266-432
Gerši, Mgr. Martina 0350.00 59266-150
Gilanová, PhDr. Zuzana 0024.00 59266-333
Girethová, Ing. Renáta 0910.00 59266-442
Glváčová, Dr., Ing. Elena 0510.00 59266-369
Gofjár, Ing. MSc. Jaroslav 0276.00 59266-117
Golianová, Ing. Milota 2002.00 59266-382

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood