Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Winklerová, Mgr. Monika 401 0906.20 58317-249
Wolanský, Mgr. Erik 310/C,3.p. 0025.00 59266-333
Zábojníková, Ing. Katarína 603/C,6.p. 0024.00 59266-512
Zachardová, Ing. Mgr. Barbora 428/C,4.p. 0410.00 59266-346
Zamecová, Ing. Alexandra 541/A,5.p. 0091.00 59266-443
Zemko, Ing. Boris 209/C,2.p. 0060.00 59266-292
Žaťko, JUDr. Martin 714/C,7.p. 0820.00 59266-580
Žibritová, Ing. Ingrid 501A/C, 5.p. 0025.00 59266-488


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood