Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Sólymos, Mgr. Jozef 45/A, prízemie 0230.00 59266-175
Somogyi, Ing. Adrián 509 0903.20 58317-366
Soviš Ján 28/A, prízemie 0241.00 59266-134
Soy Pilátová, Ing. Monika 509 0903.30 58317-488
Spišáková, Mgr. Juliána 305 1032.00 58317-159
Stuhlová, Ing. Alexandra 506 0903.40 58317-372
Sučanská, Mgr. Anna 306 1031.00 58317-151
Súkennik, Ing. MSc. Samuel 106/C,1.p. 5000.00 59266-223
Sukovský, Ing. Ján 447/A,4.p. 0520.00 59266-544
Surovičová, Ing. Eva 214/C,2.p. 0632.00 59266-286


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood