Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Talapka, JUDr. PhD. Marek 0201.00 59266-397
Tartaľ, Mgr. Richard 0420.00 59266-422
Tatarka, Ing. Peter 0520.00 59266-570
Toma, Ing. Pavel 0720.00 59266-530
Tománek, PhDr. Vladimír 0240.00 59266-163
Trebatický, Ing. Rudolf 0620.00 59266-434
Trinksová, Ing. Dana 3010.00 59266-499
Trubačová, Ing. Anna 0920.00 59266-462
Tulejová, Ing. Zuzana 0310.00 59266-227
Tupa, JUDr. Pavel 2002.00 02/59266-478

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood