Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Benová, Mgr. Tímea 416/C,4.p. 0410.00 59266-414
Beránková, Mgr. Blanka 707 0905.30 58317-292
Bernadovičová, Ing. PhD. Slávka 611/C, 6.p 0750.00 59266-514
Bernátová, Ing. Denisa 205 1021.00 58317-214
Bezáková, Mgr. Dagmar 629/B, 6.p. 0613.00 59266-507
Blahovcová, Bc. Ľudmila prízemie 0241.00 59266-115
Boďová, Ing. Renáta 464/B,4.p. 0510.00 59266-370
Bognár, Ing. Peter 641/B,6.p. 0600.00 59266-540
Boháčová, Ing. Eva 307 2002.00 02/59266-412
Bohunický, Ing. Tomáš 5/C,prízemie 0240.00 59266-163


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood