Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Brodianska, Ing. Martina 0275.00 59266-126
Brodová, Ing. PhD. Martina 0920.00 59266-458
Bruchter, Ing. Štefan 0620.00 59266-444
Bugár, Ing. Jozef 3010.00 59266-420
Burda Peter 0242.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 0770.00 59266-408
Capeková, Ing. PhD. Lenka 0520.00 59266-560
Czinegová Jana 0242.00 59266-106

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood