Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Brzobohatá Janka 0244.00 59266-125
Bugár, Ing. Jozef 3010.00 59266-420
Burda Peter 0243.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 0420.00 59266-408
Bystrický, Ing. Mgr. Milo 0810.00 59266-559
Capeková, Ing. PhD. Lenka 0520.00 59266-560
Círia, Mgr. František 0640.00 59266-337
Czinegová Jana 0244.00 59266-106

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood