Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Prišegem, Ing. Ján 0270.00 59266-178
Prokopová, Mgr. Katarína 0160.00 59266-265
Psota Michal 0140.00 59266-310
Rácová, Ing. Katarína 0520.00 59266-561
Rafaj, PhDr., MBA Miroslav 0210.00 59266-295
Rajnícová, Ing. Beáta 0250.00 59266-427
Rašla, Ing. Igor 0670.00 59266-278
Rebrová Martina 0400.00 52921-239 59266-366
Rekeňová Renáta 0330.00 59266-153
Repka, Ing. Milan 0920.00 59266-460

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood