Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Mitrik, PhDr. Ing. PhD. Vladimír 0651.00 59266-399
Molnárová, Ing. Marianna 0320.00 59266-210
Morárová Miroslava 0910.00 59266-451
Moravčík, Ing. MBA Michal 0820.00 59266-565
Moravčíková, Ing. Dagmar 0310.00 59266-218
Mosnárová, Mgr. Mária 0024.00 59266-477
Mouelhi, MVDr. Kristína 0520.00 59266-546
Mrugová, Ing. Eva 0820.00 59266-578
Mrvová, Mgr. Viera 0330.00 59266-139
MVDr. Mačanga, PhD. Ján 0820.00 59266-563

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood