Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Matura, Mgr. Klára 0024.00 59266-170
Mazúr, JUDr. Miroslav 2002.00 02/59266-437
Mesíková, Ing. Jana 2001.00 02/59266-472
Mészárosová, Ing. Linda 0024.00 59266-340
Mihaľová, Mgr. Katarína 0600.00 59266-540
Michaličková, Mgr. Magdaléna 0510.00 59266-446
Míchelová, Mgr. Jana 0273.00 59266-270
Miklovič, JUDr. Vladimír 0025.00 59266-133
Milec, Mgr. Marek 0640.00 59266-236
Minarovičová Adriana 0270.00 59266-120

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood