Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Magdová, JUDr. Monika 0210.00 59266-173
Majerech, Ing. Martin 0650.00 59266-278
Malinovský Igor 0243.00 59266-167
Manca, Ing. Stanislav 0060.00 59266-110
Marcinek, Ing. Ján 0710.00 59266-537
Marcinek, Mgr. Eduard 0024.00 59266-476
Marko, Ing. Martin 0510.00 59266-368
Masár, Ing. Ivan 0910.00 59266-450
Masodiová, Ing., MBA Zdenka 0510.00 59266-352
Matrková, JUDr. Katarína 0640.00 59266-230

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood