Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Krásna, Mgr. Katarína 0310.00 59266-220
Kravár, Mgr. Miloš 2000.00 02/59266-305
Krčmárik, JUDr. Štefan 2001.00 59266-391
Krížová, RNDr. Slávka 0920.00 59266-456
Krošlák, Ing. Marek 0640.00 59266-203
Kršačok, JUDr. Peter 2002.00 02/59266-436
Kučera Ing. Milan 2001.00 02/59266-381
Kučera, Ing. Matej 0740.00 59266-547
Kučera, Ing. Pavol 0244.00 59266-147
Kučerková, JUDr. Cvetana 0201.00 59266-244

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood