Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Kováčová Iveta 0650.00 59266-279
Kováčová, Ing. Monika 0024.00 59266-467
Kovaničová, Ing. Stanislava 0250.00 59266-486
Kozáčik, Ing. René 0720.00 59266-528
Kozlíková, Mgr. Barbora 0410.00 59266-318
Kozmel Ľubomír 0030.00 59266-160
Kožányi, Ing. Martin 0271.00 59266-176
Krajanová, Ing. Dagmar 0320.00 59266-211
Krajčír, Ing. Miroslav 0290.00 59266-466
Kramolišová, Mgr. Terézia 0060.00 59266-286

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood