Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Juríčková, Ing. Patrícia 0260.00 59266-272
Juričková, Mgr. Kristína 0140.00 59266-311
Jurinová, Mgr. Viera 0230.00 59266-594
Jurkemík, Ing. Jozef 2001.00 02/59266-374
Kadlicová, Ing. Jaroslava 0830.00 59266-297
Kapustová, Ing. Bibiana 0740.00 59266-526
Karasová, Ing. Oľga 0340.00 59266-228
Karcol, Ing. Albín 0520.00 59266-554
Katuščák, Ing. Radoslav 0271.00 59266-168
Kazíková, Mgr. Silvia 0652.00 59266-262

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood