Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Chlpoš, Ing. Milan 0740.00 59266-524
Chomo, Ing. Richard 0614.00 59266-538
Chrvalová, Ing. Karin 0060.00 59266-285
Igazová, Ing. Zuzana 0322.00 59266-702
Illáš, Mgr. Martin 0400.00 59266-404
Ivanič, Ing. Jozef 0024.00 59266-576
Izáková, Ing. Ľubica 0910.00 59266-449
Izakovičová, Ing. Beáta 0920.00 59266-459
Jackuliaková, Ing. Pavlína 3010.00 59266-495
Jančok, Ing. Tibor 0700.00 59266-243

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood