Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Ivanič, Ing. Jozef 0024.00 59266-576
Izáková, Ing. Ľubica 0910.00 02/58243281
Izakovičová, Ing. Beáta 0920.00 02/5824331
Jackuliaková, Ing. Pavlína 3010.00 59266-495
Jančok, Ing. Tibor 0700.00 59266-243
Janeková, Ing. Katarína 0810.00 59266-568
Janičinová, Ing. Dana 0280.00 59266-323
Janisková, Ing. Adriána 0700.00 59266-242
Jánoš, Ing. Ľubomír 0273.00 59266-183
Javůrek, JUDr. Václav 0930.00 59266-213

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood