Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Izakovičová, Ing. Beáta 0920.00 59266-459
Jackuliaková, Ing. Pavlína 3010.00 59266-495
Jančok, Ing. Tibor 0700.00 59266-243
Janičinová, Ing. Dana 0280.00 59266-323
Janisková, Ing. Adriána 0700.00 59266-242
Jánoš, Ing. Ľubomír 0273.00 59266-183
Javůrek, JUDr. Václav 0930.00 59266-213
Juhász, Ing. Peter 0520.00 59266-549
Juhászová, Ing. Jana 0613.00 59266-586
Juliny, Ing. Mário 0080.00 59266-336

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood