Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Hudáková, Ing. Jitka 0340.00 59266-315
Hudáková, Ing. Petra 0274.00 59266-121
Hudec, Ing. Matej 0060.00 59266-298
Húska, Ing. František 0910.00 59266-447
Hušťák, Ing. Michal 0710.00 59266-511
Hušťáková, Ing. Eva 2001.00 59266-521
Chebeňová, Ing. Nina 0060.00 59266-280
Chlpoš, Ing. Milan 0740.00 59266-524
Chomo, Ing. Richard 0614.00 59266-538
Chrvalová, Ing. Karin 0060.00 59266-285

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood