Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Bednáriková, JUDr. Laura 0420.00 59266-417
Bednáriková, JUDr. Lucia 0260.00 59266-252
Bednárová, Ing. Karolína 0052.00 59266-276
Bendlová, Ing. Viera 0320.00 59266-212
Benková, Mgr. Petra 0280.00 59266-320
Benová, Mgr. Tímea 0410.00 59266-414
Bernadovičová, Ing. PhD. Slávka 0750.00 59266-514
Bezáková, Mgr. Dagmar 0613.00 59266-507
Blahovcová, Bc. Ľudmila 0244.00 59266-115
Blašková, Ing. Adriana 0640.00 269

Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood