Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Batel, Mgr. Andrej 0500.00 59266-349
Bátora Lichvárová, Mgr. Gabriela 0750.00 59266-582
Bednariková, JUDr. Laura 0420.00 59266-417
Bednárová, Ing. Karolína 0060.00 59266-276
Benčúriková, Ing. Zuzana 0840.00 59266-291
Bendlová, Ing. Viera 0320.00 59266-212
Benková, Mgr. Petra 0280.00 59266-320
Benová, Mgr. Tímea 0410.00 59266-414
Bernadovičová, Ing. PhD. Slávka 0750.00 59266-514
Besler, Mgr. Matej 0520.00 59266-557

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood