Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Balún, Mgr. Peter 211 1021.00 58317-349
Baránková Hilda 109/C,1.p. 0320.00 59266-224
Barát, Mgr. Erik 512 0903.30 58317-423
Baričičová, Ing. PhD. Viera 430/B,4.p. 0510.00 59266-401
Barta, Ing. Martin 337/A,3.p. 0340.00 59266-479
Bartko, Ing. Marian 317/C,3.p. 0024.00 59266-169
Bašistová, Mgr. Marianna 210 1021.00 58317-514
Batel, Mgr. Andrej 458/A,4.p. 0500.00 59266-349
Bátora Lichvárová, Mgr. Gabriela 627/B,6.p. 0750.00 59266-582
Batyás, Ing. Andrej 206 1023.00 58317-100


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood