Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predloženie cenovej ponuky

11-04-2017
Predmet obstarávania:
Projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu podkrovia budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupného schodiska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu podkrovia budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Komplexná analýza a správa sociálneho média Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Facebooku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-04-2017
Názov predmetu zákazky:
Indexové údaje NDVI

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-04-2017
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2017 - zabezpečenie súťažných filmov, videozáznamov, mediálnych kampaní a súvisiacich služieb spojených s ich propagáciou podľa požiadaviek usporiadateľa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie prevádzky, obsluha a revízie plynových kotolní VÚTPHP

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Inštalácia ohrevu galérie Múzea

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Revízie a servis výťahov v administratívnych budovách ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk

23-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Prenájom kongresových priestorov a súvisiacich služieb pre zasadnutie skupiny expertov Forest Europe pre adaptáciu na klimatické zmeny

Výzva na predkladanie ponúk

22-03-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie trojstranných magnetických tabúľ

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-03-2017
Názov predmetu zákazky: Súbor prác inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia na kompletnú rekonštrikciu administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-03-2017
Názov predmetu zákazky: Odstránenie azbestových výplní v stenách a priečkach kancelárií, dodanie a montáž nových.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood