Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Tepelnoizolačná úprava schodiska – uzavretie zrkadla schodiska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie a výroba komunikačných formátov informačnej kampane Značka kvality SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Oplotenie časti parkoviska v areáli ŠVPS SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Pranie hotelovej bielizne a iného textilu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Knihárske plátno AQUARELL

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Catering na Výročné podujatie 12/2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Kompaktná presná klimatizácia pre serverovne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba elektronických nástrojov informovanosti a propagácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Návrh metodiky, príprava scenára a realizácia kvantitatívnych reprezentatívnych výskumov verejnej mienky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Výmena okien za plastové okná s izolačným trojsklom

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečnie vzdelávacej aktivity

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačné, technické, personálne a realizačné zabezpečenie osvetovo-vzdelávacej roadshow

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood