Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove MPRV SR vo Zvolene v zmysle projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku I

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia cesty do parku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia šindľovej strechy, rekonštrukcia komínov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia oporného múra

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel / Vŕtaná studňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Nákup predspracovaných archívnych satelitných záznamov Trnava a Žilina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie správy a údržby centrálnych serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Technická podpora Veterinárneho informačného systému – rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky

23-08-2017
Predmet obstarávania:
Úprava a doplnenie počítačového simulátora rastu lesa Sibyla

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Identifikácia a kontrola hrúbky konštrukčných vrstiev cyklotrás

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Nástenný kalendár na rok 2018