Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-03-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia budovy NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-03-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodávka a montáž podlahových krytín, a práce s tým súvisiace

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-03-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kotolne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Validačný terénny prieskum lesa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Telemetrický obojok na rysa a vlka, Pasca na odchyt vlka s príslušenstvom, Satelitný alarm, Magnet na spúšťanie satelitného alarmu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Technická podpora Veterinárneho informačného systému – rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Stanovenie a overenie metodiky pre hodnotenie čistých účinkov agro-environmentálnych schém PRV SR 2014-2020 pre vybrané územie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Oprava sociálnych zariadení – I. etapa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-02-2018
Názov predmetu zákazky:
Právne služby a právne poradenstvo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením odbornej zahraničnej študijnej cesty do Rakúska a Nemecka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie slávnostného otvorenia XII. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza a modelovanie vplyvov SPP po 2020 na poľnohospodárske podniky pre pilier II

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood