Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie opevnenia, stavidiel a odstránenie havarijného stavu kanálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie čerpacích závlahových staníc

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Údržba odvodňovacích kanálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Systém vzduchotechniky a chladenia budovy ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zaslepenie a stabilizácia závlahových potrubí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zameranie Pieninskej cesty pre potreby INTEREG

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky, skúšky a servis zdvíhacích zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Sanácia zatekania obvodového plášťa spojená s výmenou okien na budove ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Ochranné osobné pracovné pomôcky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Kontrola investičných položiek vrátane fyzikálnych meraní pri kontrole opatrení PRV 2014-2020 zameraných na stavebnú činnosť- vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Pieninská cesta zameranie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2018
Názov predmetu zákazky:
B2B dotazníkový prieskum