Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné vypracovanie záložných zmlúv v zmysle platnej legislatívy vzťahujúcej sa na predmetné záložné zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
KNIHÁRSKE PLÁTNO-G2018/006170/382

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodávka a HW inštalácia 2ks serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie národného stánku a prezentácie na veľtrhu Grüne Woche (International Green Week 2019) v Berlíne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (ďalej „program“)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-12-2018
Názov predmetu zákazky:
TDDSP Lesnícka cesta 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Tendrová projektová dokumentácia Prielom Dunajca

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Architektúra IKT

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potravinárstvo a Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na Značku kvality SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Systém riadenia vzdelávania

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Informačné dni - súvisiace služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Pamiatkový - historicko - architektonický výskum NKP horáreň Tatranská Javorina