Facebook Statistics

Sekcia potravinárstva

Oznamy k opatreniam osi 1, 2, 3 a 4


Predpisy spoločenstva

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004,

11-01-2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/ 2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

Realizovaná štátna a minimálna pomoc v roku 2007Rozpočet a financovanie