Zákon SNR č. 330/1991 Zb.

27-01-2015

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

v znení č. 293/1992 Zb.

v znení č. 323/1992 Zb.

v znení č. 187/1993 Z. z.

v znení č. 180/1995 Z. z.

v znení č. 222/1996 Z. z.

v znení č. 80/1998 Z. z.

v znení č. 256/2001 Z. z.

v znení č. 420/2002 Z. z.

v znení č. 518/2003 Z. z.

v znení č. 217/2004 Z. z.

v znení č. 523/2004 Z. z.

v znení č. 549/2004 Z. z.

v znení č. 571/2007 Z. z.

v znení č. 285/2008 Z. z.

v znení č. 66/2009 Z. z.

v znení č. 499/2009 Z. z.

v znení č. 136/2010 Z. z.

v znení č. 139/2010 Z. z.

v znení č. 559/2010 Z. z.

v znení č. 345/2012 Z. z.

v znení č. 145/2013 Z. z.

v znení č. 180/2013 Z. z.

v znení č. 115/2014 Z. z.

v znení č. 363/2014 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)