Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor priamych platieb a správnych činností

14-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)