Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

9. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy

28-06-2016

Na odbornej konferencii iDEME 2016 venovanej informatizácii verejnej správy nechýbal ani zástupca nášho ministerstva. Karolina Tichá, z odboru rozvoja vidieka a LEADER vystúpila s prezentáciou Broadband a Program rozvoja vidieka.

Viac informácií ku konferencii nájdete tu: http://www.ideme.net

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood