Facebook Statistics

Archív správ

9. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy

28-06-2016

Na odbornej konferencii iDEME 2016 venovanej informatizácii verejnej správy nechýbal ani zástupca nášho ministerstva. Karolina Tichá, z odboru rozvoja vidieka a LEADER vystúpila s prezentáciou Broadband a Program rozvoja vidieka.

Viac informácií ku konferencii nájdete tu: http://www.ideme.net

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood