Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Detská lesnícka univerzita slávnostne promovala absolventov

16-06-2016

Zvolen, 16. júna 2016 – Národné lesnícke centrum š.p., príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v spolupráci s partnermi pripravilo pre 36 študentov Detskej lesníckej univerzity niekoľko mesačný vzdelávací program, ktorý  bol zavŕšený slávnostným aktom promócie priamo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Detská lesnícka univerzita je projekt, ktorý popularizuje lesníctvo a vedecko-výskumnú činnosť v lesníctve formou zážitkového učenia - lesnej pedagogiky a projektového vyučovania. Snahou tohto projektu bolo prispieť k rozvoju prírodovednej gramotnosti s dôrazom na princípy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Projekt koordinuje Národné lesnícke centrum. Hlavným partnerom projektu sú Vojenské lesy a majetky, SR – š.p., Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO, Zvolen – mesto lesníctva.

„Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že svojim usilovným štúdiom budeme prehlbovať svoje poznatky o lesoch a prírode a budeme šíriť tradície slovenského lesníctva po celý svoj život.“ znela prísaha promovaných absolventov detskej lesníckej univerzity.

Vzdelávanie bolo zamerané na žiakov šiesteho ročníka základných škôl zo Zvolena, Zvolenskej Slatiny, Budče, Krupiny a Hriňovej. Vzdelávanie bolo zamerané na lesnícke témy a jeho súčasťou bolo praktické vyučovanie v podobe aktivít lesnej pedagogiky. Žiaci počas školského roka 2015/2016 absolvovali jedenkrát mesačne od októbra do júna 8 prednášok na odborné lesnícke témy (napr. Les nie sú len stromy, Z poľovníckej kapsy, Virtuálny les, Drevo – tradičný materiál, Od semienka po les). Súčasťou praktických cvičení v rámci prednášanej témy boli i zážitkové hry lesnej pedagogiky, vedené certifikovanými lesnými pedagógmi. Potvrdenie o absolvovaní prednášky bolo žiakom zapisované do Indexu študenta Detskej lesníckej univerzity. Vyvrcholením celoročného úsilia žiakov bolo  slávnostné udelenie titulu absolventi Detskej lesníckej univerzity v aule Technickej univerzity vo Zvolene.

„Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene je svojím zameraním vzorom pre detskú lesnícku univerzitu. Mnohé témy a tézy prednášok, ktoré deti absolvovali vychádzajú z vysokoškolského lesníckeho učenia, ktoré má na Slovensku dlhodobú až 209 ročnú tradíciu. Lesnícka fakulta sa k tejto tradícií hrdo hlási a s pocitom zodpovednosti k súčasným aj budúcim generáciám ju vo Zvolene už 64 rokov ďalej rozvíja.“, uviedol vo svojom príhovore prorektor Technickej univerzity


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood