Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka


Schválené dotácie za rok 2005

29-11-2006
Dotácie schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, na verejnoprospešné činnosti v roku 2005 v zmysle Výnosu MP SR č. 1657/2004-100

Schválené dotácie za rok 2006

29-11-2006
Dotácie schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, na verejnoprospešné činnosti v roku 2006 v zmysle Výnosu MP SR č. 1657/2004-100
Zelená správa 2006

03-08-2006
údaje za rok 2005

Zelená správa 2006

03-08-2006
údaje za rok 2005


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood